Kullanım Koşulları

 1. MADDE Taraflar, Kavram Tespitleri ve Sözleşmenin Parçaları
  1. Electrolux A. Ş., Tarlabasi Boulevard No: 35 Taksim, Istanbul 34435 Turkey, E-posta: info@electrolux.com.tr, Telefon:0850 250 35 89(aşağıda “ELECTROLUX” olarak anılacaktır) AEG Reyting v Değerlendirme Portalını (aşağıda “PLATFORM” olarak anılacaktır). KULLANICILAR PLATFORM üzerinden ürünleri çevrimiçi olarak değerlendirebilir.
  2. PLATFORMU, ne ağırlıklı olarak ticari, ne de serbest mesleki faaliyetinizle ilgili olan amaçlarla kullanmak isteyen, özel bir kişiliksiniz (BGB 13. maddesi uyarınca tüketici). Reşit olduğunuzu beyan ediyorsunuz.
  3. KULLANIM KOŞULLARI, PLATFORMUN ELECTROLUX ve KULLANICI arasındaki ilişkide kullanımını nihai olarak düzenlemektedir.
  4. diğer kavram tespitleri:
   1. “KULLANICILAR”, PLATFORM kullanımının ücretsiz bir internet seçeneği oluşturduğu PLATFORM ziyaretçileridir.
   2. “GÖNDERİ”, bir KULLANICININ PLATFORMDA erişime sunduğu dijital içerikleri ifade eder.
 2. MADDE PLATFORMUN KULLANICILAR Tarafından Kullanımı
  1. PLATFORMUN kullanılmasının önkoşulu, bu KULLANIM KOŞULLARININ KULLANICI tarafından kabul edilmesidir.
  2. KULLANICI, PLATFORM kullanımı çerçevesinde bir e-posta adresi belirtmek zorundadır. Bunun amacı, ELECTROLUX’un ve bu amaçla ELECTROLUX ile işbirliği yapan hizmet sağlayıcıların KULLANICIYLA
   1. GÖNDERİSİNİN yayınlanması,
   2. GÖNDERİSİYLE doğrudan bağlantılı diğer idari sorular için iletişime geçilmesidir.
   KULLANICININ bu amaçla da iletişim kurulmasına açıkça onay vermemesi durumunda, ELECTROLUX tarafından başka amaçlarla, özellikle pazarlama amacıyla iletişim kurulması söz konusu değildir.
  3. KULLANICILAR, 3. maddede anılan, GÖNDERİLERİYLE ilgili tüm hakların sahibi olduklarını ve 3. maddede anılan hakları geçerli bir şekilde ELECTROLUX’a devredebileceklerini garanti ederler. KULLANICILAR ayrıca GÖNDERİLERİNİN, yukarıda anılan hak devrini engelleyebilecek şekilde üçüncü kişilerin haklarını içermediğini garanti ederler.
  4. KULLANICI, bundan ayrı olarak PLATFORMU kullanırken, özellikle GÖNDERİLERİ erişime sunarken, hukuka uymak ve üçüncü kişilerin haklarını korumak zorundadır. Buna dayanarak KULLANICININ PLATFORMU kullanırken şunları yapması yasaktır:
   1. Pornografik, gençlik açısından sakıncalı, şiddeti öven ya da başka rahatsız edici içerikler, halkı kışkırtıcı, antisemitik, yabancı düşmanı, homofobik ya da başka şekilde insanları aşağılayan, içerikler, terörü destekleyen ya da propaganda oluşturan içerikler, hakaret içeren, karalayan ya da başka şekilde küçük gören içerikler ya da başka şekilde kişilik haklarına zarar veren GÖNDERİLER sunmak,
   2. yanlış ya da yanıltıcı ya da kesin olmayan ELECTROLUX ürün değerlendirmeleri içeren GÖNDERİLER sunmak,
   3. GÖNDERİLER çerçevesinde, üçüncü kişilerin, özellikle ELECTROLUX’un rakiplerinin tescilli markalarını ya da diğer korunan şirket simgelerini ihlal eden işaretler, özellikle ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla kelimeler, üçüncü kişilerin tescilli tasarımlarını ya da genel beğeni numunelerini ya da tescilli olmayan genel beğeni numunelerini ihlal eden resimler ya da kelime ve resim kombinasyonları ya da tasarımlar, özellikle ancak bununla sınırlı olmamak üzere görseller kullanmak ya da üçüncü kişilerin patentlerini, kullanım numunelerini, işletme ve ticari sırlarını ya da diğer bilgi birikimlerini ihlal eden tasarımlar, özellikle ancak bununla sınırlı olmamak üzere tarifler kullanmak,
   4. Rekabete aykırı içeriği olan GÖNDERİLER, özellikle ELECTROLUX’un rakiplerini adil olmayan bir şekilde tanıtan GÖNDERİLER sunmak,
   5. Zarar veren yazılımlar ya da dosyalar içeren, en azından verilerin, kaynakların ya da hizmetlerin kullanılabilirliğini, verilerin gizliliğini ya da verilerin bütünlüğünü bozma tehlikeye sokma ya da olumsuz etkileme amacına hizmet eden, virüsler, solucanlar, Truva atları içeren GÖNDERİLER sunmak,
   6. KULLANICININ üçüncü bir kişiden ücret ya da başka bir karşılık aldığı ya da bunun vadedildiği GÖNDERİLER sunmak.
  5. ELECTROLUX PLATFORMDA yayınlanmadan önce GÖNDERİLERİN yukarıda anılan türden yasal ihlaller içerip içermediğini kontrol edecektir. Bu nedenle bir GÖNDERİNİN sunulmasıyla yayınlanması arasında iki ile dört iş günü arasında bir süre geçebilir. ELECTROLUX, 2.4. maddesinde anılan kurallara aykırı olması durumunda, GÖNDERİLERİ PLATFORMDA yalnızca kısaltılmış halde erişime sunma hakkını saklı tutar. ELECTROLUX ayrıca GÖNDERİLERİ yayınlandıktan sonra tamamen ya da kısmen tekrar PLATFORMDAN kaldırma hakkını her zaman saklı tutar.
  6. Bir GÖNDERİ KULLANICI tarafından sunulduktan sonra, bu KULLANICININ söz konusu GÖNDERİYİ düzenleme olanağı yoktur.
 3. MADDE KULLANICI Tarafından Kullanım Haklarının Devri
  1. KULLANICI, ELECTROLUX’a münhasır olmayan, kısıtlamasız, kalıcı, serbestçe devredilebilecek ve cayılamayacak, GÖNDERİLERİ PLATFORM çerçevesinde kapsamlı olarak, özellikle ticari pazarlama amacıyla kullanma ve değerlendirme hakkını verir. Hak devri, internetteki bilinen tüm biçimleri, özellikle ücretli çevrimiçi hizmetlere, web sitelerine ve mobil uygulamalara ve ayrıca serbest olarak erişilebilen internet içerisinde entegre etme olanağını açıkça kapsar. KULLANICI ELECTROLUX’a GÖNDERİLER konusunda, özellikle aşağıdaki zaman ve mekan bakımından kısıtlamasız, serbestçe devredilebilen ve cayılamayacak hakları devreder:
   1. Çoğaltma, açık olarak erişilebilir kılma ve yayma, yani GÖNDERİYİ, her türlü dijital entegrasyon yoluyla PLATFORM çerçevesinde sınırsız olarak çoğaltma ve açık olarak erişilebilir kılma ya da açık olarak yayınlama hakkı;
   2. istek üzerine kullanıma sunma hakkı, yani GÖNDERİYİ kaydetme, kamunun kullanımına hazır tutma, bir ya da birden fazla isteyen kişiye, üstelik tüm analog ya da dijital elektronik veri bankalarında, elektronik veri ağlarında ve telekomünikasyon ağlarında iletme hakkı;
   3. açık olarak yayınlama hakkı, yani GÖNDERİYİ ticari ya da ticari olmayan amaçla, ses taşıyıcıları, görüntü taşıyıcıları, görüntülü ses taşıyıcıları, multimedya taşıyıcıları ya da başka veri taşıyıcıları, çipler, yoluyla, tüm formatlarda, tüm analog ve dijital işlemler ve teknikleri kullanarak açık olarak yayınlama hakkı;
   4. düzenleme hakkı, yani GÖNDERİYİ KULLANICILARIN kişilik haklarını, özellikle ancak yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere müellif kişilik hakkını koruyarak, kendisi ya da üçüncü kişiler aracılığıyla istediği gibi değiştirme ve düzenleme, özellikle PLATFORMA entegre etmek amacıyla dijital hale getirme, sabit ya da hareketli görüntüler biçiminde ön izlemeler ya da parçalar oluşturma, PLATFORM içerisinde arama fonksiyonuyla bulunabilir kılma, GÖNDERİYİ tercüme etme hakkı;
   5. Reklam hakkı, yani GÖNDERİYİ tüm diğer medyalarda ve internetin dışında, yani televizyonda ve basılı medyada da PLATFORMU tanıtmak için kullanma hakkı, ancak buna üçüncü taraf ürünlerinin tanıtımı dahil değildir.
  2. maddesine göre hak devri GÖNDERİNİN alıntı yoluyla kullanılmasını ve başka eserlerle bağlantılı olarak kullanılmasını kapsamaktadır.
  3. Yukarıdaki hak devri ücretsiz olarak yapılır. KULLANICININ lisans ödemesi alma hakkı yoktur.
 4. KULLANICININ Hukuki İhlallerinde ELECTROLUX’un Muafiyet Hakları
  1. KULLANICI, ELECTROLUX’un yanı sıra organlarını ve icra ve uygulama yardımcılarını, üçüncü kişilerin 2.3., 2.4., 3.1. ve 3.2. maddelerinde anılan yükümlülüklerin kusurlu olarak ihlal edilmesinden doğan, PLATFORMUN işletilmesiyle bağlantılı olarak ELECTROLUX’a yöneltilen taleplerinden, ilk kez istendiğinde muaf tutar. KULLANICILAR sonradan öğrenilen yükümlülük ihlallerini ELECTROLUX’a gecikmeksizin bildirmek zorundadır. ELECTROLUX, üçüncü kişilerin taleplerine karşı kendini savunmak ya da haklarını takip etmek için uygun önlemler alma hakkına sahiptir. KULLANICILARIN alacağı önlemler önceden ELECTROLUX’la görüşülmelidir. Muafiyet, ELECTROLUX’un bir dava/savunma nedeniyle yaptığı/yapacağı masrafların karşılanmasını da kapsamaktadır (özellikle mahkeme ve avukat masrafları).
  2. Üçüncü kişinin talepleri, ELECTROLUX’un bir kusurundan doğduysa, 4.1 maddesinde anılan haklar uygulanmaz.
 5. Madde ELECTROLUX’un Yükümlülükleri; Garanti
  1. ELECTROLUX, PLATFORMUN kararlaştırılan kullanılabilirlik çerçevesinde görüntülenebilmesi konusunda çaba göstermek zorundadır. ELECTROLUX, aşağıdaki durumlar haricinde söz konusu PLATFORM erişiminin başarısı konusunda sorumluluk kabul etmez: Üçüncü kişilerin ağlarına giden arayüzler dahil, yalnızca ELECTROLUX tarafından işletilen ağın kullanılması. Bu, aynı zamanda ve özellikle GÖNDERİLERİN PLATFORMDA erişilebilir hale getirilmesi için de geçerlidir.
  2. PLATTFORMUN kullanılabilirliği, ELECTROLUX’un teknik ve işletme olanakları çerçevesinde geçerlidir ve bu nedenle özellikle bakım dönemlerindeki kesinti zamanlarında ve bilgisayar merkezinin, teknik ya da ELECTROLUX’un etki alanında bulunmayan diğer sorunlar (mücbir sebep, üçüncü kişilerin kusurları vs.) nedeniyle internet üzerinden ulaşılabilir olmadığı zamanlar söz konusu değildir.
  3. KULLANICININ olası garanti hakları ilgili yasal düzenlemelere göre düzenlenir.
 6. Madde Son Şartlar ve Tüketici Bilgileri
  1. KULLANIM KOŞULLARI için, BM satış hukuku hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku uygulanır; bu kural, bu nedenle bir KULLANICININ haklarının kendi ülkesinin mevzuatına göre elinden alınmasına yol açması halinde geçerli değildir.
  2. Bu KULLANIM KOŞULLARINDAN doğan ve bununla bağlantılı anlaşmazlıklarda, KULLANICININ genel yetkisi mahkemesinin Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmaması durumunda, Nürnberg mahkemeleri yetkilidir.
  3. AB komisyonu, anlaşmazlıkların çevrimiçi olarak çözülmesi için bir (“OS platformu”) oluşturdu. OS platformunun amacı, çevrimiçi satış sözleşmelerinden ve çevrimiçi hizmet sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözülmesi için başvuru noktası görev görmektir. ELECTROLUX genel olarak tüketici uzlaşma dairesinin ve özellikle de VSBG 36. maddesi 1. fıkrası uyarınca alternatif bir anlaşmazlık katılımını kabul etmez. KULLANICI OS platformuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ELECTROLUX’un e-posta adresi: info@electrolux.de.
  4. Sözleşmenin dili Almancadır. Yukarıdaki koşullar başka dillerde de kullanıma sunulursa, her durumda Almanca metin hukuki açıdan bağlayıcı olan tek metin olarak kalır. 

Almanca sürümü