Умови використання

 1. Сторони, визначення понять та складові частини Договору
  1. ЕЛЕКТРОЛЮКС ЛЛС, 04655, м.Київ пр. Степана Бандери, 28А БЦ "SP Hall", 3-й поверх, Email:info@electrolux.ua, тел.: +380 44 586 20 60  (надалі «ELECTROLUX») наймає AEG Rating und Review-Portal (надалі «ПЛАТФОРМА»). Через ПЛАТФОРМУ КОРИСТУВАЧІ можуть визначати вартість товарів онлайн.
  2. Ви є фізичною особою, яка бажає використовувати ПЛАТФОРМУ з метою, яка здебільшого не стосується ані Вашої комерційної, а ні будь-якої іншої самостійної професійної діяльності (користувач відповідно до § 13 ГКН). Ви підтверджуєте своє повноліття.
  3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ регулюють використання ПЛАТФОРМИ у відносинах виключно між ELECTROLUX та КОРИСТУВАЧЕМ.
  4. Визначення додаткових понять
   1. Під «КОРИСТУВАЧАМИ» розуміються відвідувачі ПЛАТФОРМИ, яким для використання ПЛАТФОРМИ надається безкоштовний веб-сайт.
   2. «ПОСТИ» означає цифровий контент, який КОРИСТУВАЧ викладає на платформі у відкритому доступі.
 2. Використання PLATTFORM з боку NUTZER
  1. Використання ПЛАТФОРМИ передбачає прийняття цих УМОВ ВИКОРИСТАННЯ з боку КОРИСТУВАЧА.
  2. В рамках використання ПЛАТФОРМИ користувач має вказати адресу своєї електронної пошти. Це треба для того, щоб ELECTROLUX, а також служби, які співпрацюють з ELECTROLUX за для цього, мала можливість зв'язатися з КОРИСТУВАЧЕМ стосовно
   1. викладення його ПОСТІВ
   2. інші питання, напряму пов'язані із керуванням ПОСТАМИ.
   ELECTROLUX не зв'язується з КОРИСТУВАЧАМИ стосовно інших питань, зокрема з метою маркетингу, якщо КОРИСТУВАЧ не надав чітко для цієї мети свій дозвіл.
  3. КОРИСТУВАЧІ гарантують, що вони є власниками вказаних у § 3 прав на усі без виключення свої ПОСТИ та що це дає їм можливість надавати ELECTROLUX вказані у § 3 права. Окрім того, КОРИСТУВАЧІ гарантують, що на їх ПОСТИ не має жодного права жодна третя сторона, яка може протидіяти вказаному наданню прав.
  4. При користуванні ПЛАТФОРМОЮ, зокрема, при викладанні постів, КОРИСТУВАЧ має дотримуватися закону, а також прав третіх сторін без надання жодної шкоди. КОРИСТУВАЧУ забороняється при використанні ПЛАТФОРМИ здійснювати наступне:
   1. викладати ПОСТИ з порнографічним, шкідливим для молоді, вихваляючим владу або іншим неподобним контентом, із підбурюючим ненависть до інших народів, антисемітським, викликаючим ненависть до іноземців, гомофобним або іншим жорстоким до людей змістом, підтримуючого тероризм або пропагандуючого вмісту, уразливого, обмовницького або іншим чином образливого характеру або із будь-яким іншим контентом, який порушує особисті права людини,
   2. викладати ПОСТИ із неправдивою, обманною, неповною або неточною оцінкою товарів ELECTROLUX,
   3. використовувати в ПОСТАХ знаки, зокрема, але не обмежуючись словами, зображеннями або комбінацією слів та зображень, які мають відношення до зареєстрованих марок або іншим чином захищених комерційних знаків третіх сторін, зокрема конкурентів ELECTROLUX, або оформлення, зокрема, але не обмежуючись використанням зображень, які мають відношення до зареєстрованого дизайну або зареєстрованих або незареєстрованих комерційних зразків, або оформлення, зокрема, але не обмежуючись використанням описання, які мають відношення до патентів, зареєстрованих зразків, промислових або комерційних таємниць та інших захищених ноу-хау третіх сторін.
   4. викладання ПОСТІВ із ворожим до конкурентів змістом, зокрема, ПОСТІВ, які виставляють нечесними конкурентів ELECTROLUX,
   5. викладання ПОСТІВ, які завдають шкоди програмному забезпеченню або даним, які, щонайменш, мають метою пошкодити або негативно вплинути на можливість користування даними, ресурсами або послугами, конфіденційність або цілісність даних, наприклад, викладання вірусів, черв'яків, троянів,
   6. викладання ПОСТІВ, задля яких КОРИСТУВАЧІ отримали грошову або іншу винагороду від третьої сторони або якщо їм обіцяли отримання такої винагороди.
  5. Перед публікацією на ПЛАТФОРМІ ELECTROLUX перевіряє ПОСТИ на недотримання прав вказаного виду. Тому між викладанням ПОСТА та його публікацією може пройти два-чотири робочих дні. ELECTROLUX залишає за собою право публікувати ПОСТИ на ПЛАТФОРМІ у скороченій формі, коли та наскільки це не суперечить передумовам, викладеним у § 2.4. ELECTROLUX також залишає за собою право у будь який час видаляти з ПЛАТФОРМИ ПОСТИ повністю або частково після їх публікації.
  6. Після викладення ПОСТУ КОРИСТУВАЧЕМ ВІН не має більше можливості оброблювати цей ПОСТ.
 3. Надання прав користування з боку NUTZER
  1. КОРИСТУВАЧ надає ELECTROLUX невиключне, необмежене, тривале, з правом передання та неможливістю відмінити право в повній мірі використовувати та оцінювати ПОСТИ в рамках ПЛАТФОРМИ, зокрема, з метою комерційного маркетингу. Надане право включає в себе всі відомі форми можливих послуг в Інтернеті, зокрема, можливість прив'язки до платних онлайн-послуг, веб-сайтів та мобільних додатків, а також у вільному доступі в Інтернеті. Зокрема, КОРИСТУВАЧ надає ELECTROLUX наступні права на ПОСТИ без обмежень у часі та території, які можна вільно передавати та не можна відкликати:
   1. право на копіювання, викладення у відкритому доступі та розповсюдження, тобто право безмежно копіювати, відкрито викладати та розповсюджувати ПОСТ за умови використання будь-яких технічних можливостей, зокрема, цифрового зв'язку в рамках ПЛАТФОРМИ;
   2. право надавати контент в розпорядження за вимогою, тобто право на видалення ПОСТУ, викладати у відкритому доступі, передавати одному або декільком сторонам за запитом, а саме у будь-яких аналогових або цифрових електронних банках даних, мережах даних або мережах телекомунікаційних служб;
   3. право відкритого відтворення, тобто, право відкрито відтворювати ПОСТ з комерційною або некомерційною метою за допомогою засобів для перенесення звуку, зображення, звуку та зображення, мультимедіа-носіїв або інших носіїв даних, чипів, у будь-яких форматах з використанням будь-яких аналогових та цифрових засобів та технічного обладнання;
   4. право на обробляння, тобто право будь-яким чином змінювати та обробляти ПОСТ за умови дотримання особистих прав КОРИСТУВАЧІВ, зокрема але не обмежуючись їх особистим авторським правом, самостійно або за допомогою третіх сторін, зокрема з метою прив'язування ПЛАТФОРМИ до цифрового формату, представлення програм або сніппетів у формі статичного або динамічного зображення, покращення пошуку на ПЛАТФОРМІ, перекладу ПОСТУ;
   5. право на рекламу, тобто право використовувати ПОСТ для реклами ПЛАТФОРМИ у будь-яких інших медіа-засобах поза Інтернетом, а саме по телебаченню та у друкованих медіа-засобах, однак не для реклами товарів третіх сторін.
  2. Надання прав відповідно до § 3.1. включає в себе також використання окремих цитат з ПОСТУ та використання разом з іншими роботами.
  3. Таке надання прав не передбачає жодних виплат. КОРИСТУВАЧ не має права потребувати виплати ліцензійної винагороди.
 4. Право ELECTROLUX на звільнення від відповідальності у разі порушення прав з боку КОРИСТУВАЧА
  1. КОРИСТУВАЧ за першої ж вимоги звільняє ELECTROLUX, а також будь-які органи та виконавчих помічників від будь-яких претензій третіх сторін через порушення обов'язків, вказаних у §§ 2.3., 2.4., 3.1. та 3.2., які можуть бути пред'явлені ELECTROLUX у зв'язку з використанням ПЛАТФОРМИ. КОРИСТУВАЧІ мають одразу повідомляти ELECTROLUX про порушення обов'язків, про які їм стало відомо. ELECTROLUX має право самостійно приймати відповідні заходи для захисту від претензій третіх сторін або для дотримання їх прав. Власні заходи КОРИСТУВАЧІ мають заздалегідь узгоджувати із ELECTROLUX. Звільнення також включає в себе заміну витрат, які несе ELECTROLUX через пред'явлення позову або захист у суді (зокрема, судові витрати або витрати на послуги адвоката).
  2. Вказані у § 4.1. не діють, якщо вимоги третьої сторони виникли через власне порушення з боку ELECTROLUX.
 5. Обов'язки ELECTROLUX; гарантійні обов'язки
  1. ELECTROLUX зобов'язана слідкувати за доступністю ПЛАТФОРМИ у оговорених рамках. ELECTROLUX не несе жодної відповідальності за відсутність доступу до ПЛАТФОРМИ, включаючи мережу, яку використовує ELECTROLUX, та зв'язок з мережею третіх сторін. Це також та зокрема діє стосовно доступності ПОСТІВ на ПЛАТФОРМІ.
  2. Можливість використовувати ПЛАТФОРМУ залежить від технічних та експлуатаційних можливостей ELECTROLUX, а саме зокрема за відсутності доступу через технічні роботи або у час, коли центр обробки даних не має доступу до Інтернету через технічні або інші проблеми, які знаходяться поза зоною впливу ELECTROLUX (форс-мажор, провина третьої сторони тощо).
  3. Можливе право КОРИСТУВАЧА на отримання гарантії залежить від відповідних законодавчих положень.
 6. Кінцеві положення та інформація для користувача
  1. На ці УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ розповсюджується право Федеративної Республіки Німеччини за виключенням випадків, де необхідно використання Конвенції ООН о договорах міжнародної купівлі-продажу: цей пункт не діє, коли це позбавляє КОРИСТУВАЧА його прав відповідно до статуту його рідної країни.
  2. Місцем розглядання будь-яких спорів, які можуть виникнути в результаті або у зв'язку із цими УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ, є Нюрнберг, якщо КОРИСТУВАЧ не має загального місця розглядання на території Федеративної Республіки Німеччини.
  3. Комісія ЄС створила міжнародну платформу для онлайн-урегулювання спорів (так звана «ОС-платформа»). ОС-платформа служить для місцем для позасудового урегулювання спорів стосовно договірних обов'язків, які виникають з онлайн-договорів купівлі-продажу та надання послуг. ELECTROLUX не дає згоди на урегулювання спорів альтернативними методами у арбітражному суді користувача, зокрема відповідно до § 36 абз.1 Закону про урегулювання спірних ситуацій з користувачами. NUTZER може знайти ОС-платформу за наступним посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Адреса електронної пошти ELECTROLUX: info@electrolux.de.
  4. Договір укладено німецькою мовою. За умови викладення положень, що містяться в цьому Договорі, також іншими мовами, німецька версія залишається єдиною версією, яка має буди виконана відповідно до закону. 

Німецька версія